คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร  
คำสั่ง ทบ. ที่
เรื่อง
ลงวันที่
1030/2556
ให้นายทหารรับราชการ
27 ธ.ค. 56
1029/2556
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
26ธ.ค. 56
1028/2556
ให้นายทหารรับราชการ
18 ธ.ค. 56
1027/2556
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
18 ธ.ค. 56
1026/2556
ให้นายทหารรับราชการ
11 ธ.ค. 56
1025/2556
ให้นายทหารรับราชการ
1 ธ.ค. 56
1024/2556
ให้นายทหารรับราชการ
27 พ.ย. 56
1023/2556(สัสดี)
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
21 พ.ย. 56
1022/2556
ให้นายทหารรับราชการ
11 พ.ย. 56
1021/2556
ให้นายทหารรับราชการ
6พ.ย. 56
1020/2556
ให้นายทหารรับราชการ
30 ต.ค. 56
1019/2556
ให้นายทหารรับราชการ
30 ต.ค. 56
1018/2556
ให้นายทหารรับราชการ
18 ต.ค. 56
1017/2556
ให้นายทหารรับราชการ
14 ต.ค. 56
1016/2556
ให้นายทหารรับราชการ
1 ต.ค. 56
1015/2556
ให้นายทหารรับราชการ
17 ก.ย. 56
1014/2556
ให้นายทหารรับราชการ
6 ก.ย. 56
1013/2556
ให้นายทหารรับราชการ
21 ส.ค. 56
1012/2556
ให้นายทหารรับราชการ
30 ก.ค. 56
1011/2556
ให้นายทหารรับราชการ
24 ก.ค. 56
1010/2556
ให้นายทหารรับราชการ
28 มิ.ย. 56
1009/2556
ให้นายทหารรับราชการ
19 มิ.ย. 56
1008/2556
ให้นายทหารรับราชการ
12 มิ.ย. 56
1007/2556
ให้นายทหารรับราชการ
30 พ.ค. 56
1006/2556
ให้นายทหารรับราชการ
10 พ.ค. 56
1005/2556
ให้นายทหารรับราชการ
13 เม.ย. 56
1004/2556
ให้นายทหารรับราชการ
14 มี.ค. 56
1003/2556
ให้นายทหารรับราชการ
22 ก.พ. 56
1002/2556
ให้นายทหารรับราชการ
7 ก.พ. 56
1001/2556
ให้นายทหารรับราชการ
16 ม.ค. 56