คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร 2561
คำสั่ง ทบ. ที่
เรื่อง
ลงวันที่
1087/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
28 ธ.ค.61
1086/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
27 ธ.ค.61
1085/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
27 ธ.ค.61
1084/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
20 ธ.ค.61
1083/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
14 ธ.ค.61
1082/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
8 ธ.ค.61
1081/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
4 ธ.ค.61
1080/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
26 พ.ย.61
1079/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
22 พ.ย.61
1078/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
20 พ.ย.61
1077/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
20 พ.ย.61
1074/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
13 พ.ย.61
1073/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9 พ.ย.61
1072/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
9 พ.ย.61
1071/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
2 พ.ย.61
1070/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
30 ต.ค.61
1069/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
29 ต.ค.61
1068/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
25 ต.ค.61
1067/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25 ต.ค.61
1066/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
22 ต.ค.61
1065/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9 ต.ค.61
1064/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9 ต.ค.61
1063/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
25 ก.ย.61
1062/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
25 ก.ย.61
1061/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
21 ก.ย.61
1060/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
21 ก.ย.61
1059/2561 
แก้คำสั่งกองทัพบก
19 ก.ย.61
1058/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
19 ก.ย.61
1057/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
13 ก.ย.61
1056/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
7 ก.ย.61
1055/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
6 ก.ย.61
1054/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
28 ส.ค.61
1053/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
20 ส.ค.61
1052/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
10 ส.ค.61
1051/2561
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
10 ส.ค.61
1050/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
3 ส.ค.61
1049/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25 ก.ค.61
1048/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
25 ก.ค.61
1047/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
16 ก.ค.61
1046/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
12 ก.ค.61
1045/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
6 ก.ค.61
1044/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
26 มิ.ย.61
1043/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
25 มิ.ย.61
1042/2561 
แก้และยกเลิกคำสั่งกองทัพบก
22 มิ.ย.61
1041/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
19 มิ.ย.61
1040/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
7 มิ.ย.61
1039/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
31 พ.ค.61
1038/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
21 พ.ค.61
1037/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
15 พ.ค.61
1036/2561 
แก้คำสั่งกองทัพบก
10 พ.ค.61
1035/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
7 พ.ค.61
1034/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
8 เม.ย.61
1033/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
25 เม.ย.61
1032/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
20 เม.ย.61
1031/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
17 เม.ย.61
1030/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
17 เม.ย.61
1029/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
10 เม.ย.61
1028/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
30 มี.ค.61
1027/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
30 มี.ค.61
1025/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9 มี.ค.61
1024/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
8 มี.ค.61
1023/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
8 มี.ค.61
1022/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
7 มี.ค.61
1021/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
23 ก.พ.61
1020/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
22 ก.พ.61
1019/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
20 ก.พ.61
1018/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
19 ก.พ.61
1017/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
19 ก.พ.61
1015/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
15 ก.พ.61
1014/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
14 ก.พ.61
1013/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
13 ก.พ.61
1012/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
8 ก.พ.61
1011/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
8 ก.พ.61
1010/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
6 ก.พ.61
1009/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
29  ม.ค.61
1008/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
29  ม.ค.61
1007/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25  ม.ค.61
1006/2561 
แก้คำสั่งกองทัพบก
19  ม.ค.61
1005/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
15  ม.ค.61
1004/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
12  ม.ค.61
1003/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9  ม.ค.61
1002/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9  ม.ค.61
1001/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
5  ม.ค.61