คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร 2561
คำสั่ง ทบ. ที่
เรื่อง
ลงวันที่
1015/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
15 ก.พ.61
1014/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
14 ก.พ.61
1013/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
13 ก.พ.61
1012/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
8 ก.พ.61
1011/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
8 ก.พ.61
1010/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
6 ก.พ.61
1009/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
29  ม.ค.61
1008/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
29  ม.ค.61
1007/2561 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
25  ม.ค.61
1006/2561 
แก้คำสั่งกองทัพบก
19  ม.ค.61
1005/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
15  ม.ค.61
1004/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
12  ม.ค.61
1003/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9  ม.ค.61
1002/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
9  ม.ค.61
1001/2561 
ให้นายทหารรับราชการ
5  ม.ค.61